Implanty zębowe  są  najlepszym rozwiązaniem  do odbudowy pojedynczego braku zębowego, jak i do rekonstrukcji większych braków lub rehabilitacji całego łuku. Implantoprotetyka pomaga odtworzyć brakujące zęby i przywrócić komfort życia również u pacjentów bezzębnych, u których implanty mogą służyć jako podparcie pracy stałej, lub retencja protez ruchomych. Dokładny plan leczenia implantoprotetycznego jest ustalany z pacjentem indywidualnie po wykonaniu badania CBCT i uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań pacjenta. 

W naszej klinice  zabiegi wykonuje lekarz z wieloletnim doświadczeniem, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej dr n. med. Adam Szyszkowski.

Adam Szyszkowski, chirurgia szczękowa

Jest to gwarancja bezbolesnego i profesjonalnie wykonanego leczenie na najwyższym poziomie! Oferujemy konkurencyjne ceny na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

 

W naszym gabinecie przeprowadzany jest cały wachlarz zabiegów implantologicznych:

-wszczepienie implantów

-przeszczepy bloków kostnych

-sterowana regeneracja kości z użyciem materiałów kościozastępczych, kości własnej, błon resorbowalnych i nieresorbowalnych

-lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego (w przypadku znacznych zaników kostnych w
żuchwie)

-podniesienie dna zatoki szczękowej (jest to wprowadzenie w dno zatoki specjalnego materiału
kościozastępczego lub własnego materiału pacjenta, który po kilku miesiącach zamieni się w tkankę kostną)

Materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan, który wykazuje biozgodność. Oznacza to, że nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce.
Implantacja wykonywana jest ze znieczuleniem miejscowym. Po specjalnym przygotowaniu kości szczęki umieszczamy wewnątrzkostną część implantu i pozostawimy ją do zagojenia w okresie od 3 do 6 miesięcy. Po okresie gojenia, zabieg odsłonięcia implantu i umieszczenia śruby gojącej jest wykonywany- śruba formuje dziąsło w okresie ok. 2 tygodni. W następnej kolejności umieszczamy protezę.

W naszym gabinecie wykonujemy również alternatywnie procedury implantacji  z natychmiastowym obciążeniem implantu. Sytuacja ta dotyczy głównie zębów przednich, na
przykład w sytuacji, gdy doszło do złamania zęba w wyniku urazu. W takim przypadku na jednej wizycie własny ząb zastępowany jest koroną na implancie.

Implanty znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach braków zębowych. Z ich pomocą odbudowuje się braki pojedynczych zębów (korony na implantach), kilku zębów (mosty na implantach) lub wszystkich zębów (protezy typu overdenture oparte na implantach, które chronią kość szczęki przed zanikiem).

W przypadku, gdy brakuje podłoża kostnego dla wprowadzenia wszczepu, wykonujemy wówczas zabiegi augmentacyjne materiałem kościozastępczym lub kością autogenną pobraną z okolicy bródkowej żuchwy, jej gałęzi i kresy lub z talerza kości biodrowej. Ponadto wykonujemy również zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej.

 

Zastosowanie implantów znacznie poprawia komfort pacjentów, którzy mają problemy z przyjmowaniem pokarmów, mową, uśmiechaniem się z powodu słabego utrzymania protez ruchomych. Ponadto są „ratunkiem” dla osób, które nie tolerują płyty podniebiennej, walcząc z odruchem wymiotnym, zmienioną mową czy upośledzeniem smaku.